Instruktor Sylwester Butwicki Opinie

by Sylwek
(Wrocław)

Pozytywne opinie o instruktorze Sylwestrze Butwickim

Pozytywne opinie o instruktorze Sylwestrze Butwickim

Ja, Sebastian jako kursant szkoły "KURSANT" chciałbym podziękować całemu gronu, które przyczyniło się do tego by nauczyć mnie przepisów ruchu drogowego i jazdy samochodem. Szczególne podziękowania należą się Panu Sławomir Grad, dzięki któremu bezbłędnie zdałem teorię zarówno wewnętrzną jak i tą państwową.

Ogromne podziękowania również dla Instruktora Sylwestra Butwickiego, który od samego początku z cierpliwością uczył mnie manewrów w ruchu drogowym po strefach we Wrocławiu. Egzamin zdałem bezstresowo 14 maja 2010, poprzez dobre przygotowanie przez Pana Sylwestra.
Jeszcze raz wielkie dzięki :)

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Instruktor jazdy opinie.

Sylwester Butwicki

by Michał F.
(Wrocław)

To decydowanie najlepszy instruktor we Wrocławiu. Zrobił ze mnie po 8 oblanych egzaminach i wielu instruktorach kierowcę, tak że po kilku godzinach u niego poszedłem i wreszcie zdałem od razu. To rzetelny i sumienny, ale bardzo wymagający instruktor.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Instruktor jazdy opinie.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.