Comments for Instruktor Sylwester Butwicki Opinie

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 09, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Sylwester Butwicki
by: Anonymous

Sylwester Butwicki to najlepszy instruktor we Wrocławiu. Z każdego zrobi świetnego kierowcę.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Instruktor jazdy opinie.

Return to Instruktor Sylwester Butwicki Opinie.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.