Comments for Sylwester Butwicki

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 01, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Dziękuje za pomoc w zdaniu prawa jazdy
by: Anna

Ogromne podziękowania za pomoc dla Pana Sylwestra Butwickiego z "KURSANTA". Dużo cierpliwości, dużo wiedzy przekazanej w bardzo przystępny sposób. Egzamin po kilku letniej przerwie zdany za pierwszym razem. Nie możliwe stało się możliwe.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Instruktor jazdy opinie.

Return to Sylwester Butwicki.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.