Badania psychologiczne kierowców we Wrocławiu

Badania psychologiczne kierowców są popularnie zwane psychotestami lub badaniami psychotechnicznymi. Trzeba je wykonać co kilka lat.

Najczęściej będziesz je robił co 5 lat, a wynika to z twojego wieku.

Spójrz obok, jakie obowiązki masz jako Pracodawca w odniesieniu do badań psychologicznych podległych Ci kierowców.

Poniżej kary za brak nadzoru nad badaniami w transporcie drogowym:

Badania psychologiczne kierowców niestety na stałe zaistniały w życiu kierowców. W chwili obecnej wszystkie grupy kierowców zawodowych oraz innych osób zawodowo kierujących pojazdami /np przedstawiciele handlowi,doradcy klienta itp/ muszą spełnić ten obowiązek. Ponieważ dołączane są nowe grupy badanych, frustracja oraz oskarżenia o podtekst finansowy tych badań są nagminne.

Niestety nie zanosi się na przyrost ilości autostrad, więc poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego jest podnoszony pośrednio poprzez uprawnionych psychologów. Nieuniknione jest odrzucenie części kierowców /szczególnie kategorii B, którzy jeździli samochodami służbowymi/bez zrobionej psychotechniki/.

Przez pewien czas straszono wszystkich kandydatów na prawko kat B obowiązkowym psychologiem.Ten projekt upadł, ale kierowcy kategorii wyższych /kat C D E/ już niedługo będą mieli wpis o wykonanym badaniu w swoim prawie jazdy.


Od Pracownia Psychologii Transportu we Wrocławiu

Osobną grupę stanowią kierowcy skierowani na badania "za karę". Udział w wypadku, 24 punkty czy jazda po pijaku nie tylko są obciążeniem finansowym a jednocześnie mogą być przyczyną odebrania prawka. Kierowcy lekceważą badanie, a wynik negatywny z reguły jest podtrzymywany przez podmiot odwoławczy.

Należy stwierdzić, że część kierowców /włącznie z piszącym/ zrozumiała to, że czasy jazdy na podwójnym gazie się skończyły. Jest to w tej chwili przestępstwem a próby przekupienia policjanta tylko mogą pogorszyć sprawę.

Dobór kandydatów do policji jest oparty na testach sprawdzających m.in prawdomówność i uczciwość /dlatego mają takie olbrzymie problemy w trakcie rekrutacji/. taki funkcjonariusz raczej nie będzie ścigał z narażeniem życia prawdziwego bandyty, ale "miękki cel" w postaci kierowcy oferującego korzyść majątkową, to dwie pieczenie na jednym ogniu.

Nie trzeba być znawcą problemu, aby zauważyć, że nasze prawo staje się coraz bardziej restrykcyjne. To samo można ekstrapolować na badania psychologiczne kierowców.

Nie znalazłeś interesującego cię problemu. Spróbuj Google

Badania psychologiczne kierowców Wroclaw

Na sam koniec mogę tylko zarekomendować swoją pracownię Badań psychologicznych Wroclaw ulica Kmicica 3. Obowiązuje rejestracja telefoniczna 601 775 123

Bardzo niewielką grupę stanowią osoby skierowane przez sądy lub prokuraturę. Nie będę się nimi zajmował, chociaż najczęściej tracą on swoje prawo jazdy.

Share this page:
Podoba Ci sie Strona? Dodaj link. Popatrz jak...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy? Badania psychologiczne Wrocław Ile kosztuje prawo jazdy Filmik pokazujący miernik czasu reakcji: