Szybki Certyfikat kompetencji zawodowych we Wrocławiu.

Certyfikat kompetencji zawodowych Wrocław koszt i ceny kursów w różnych ośrodkach szkolenia Województwa Dolnośląskiego.

Obowiązek uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych wynika bezpośrednio z art 37 Ustawy o Transporcie Drogowym.

Certyfikat kompetencji Zawodowych Wrocław

Podstawowym warunkiem do jego przystąpienia jest posiadanie przynajmniej 5 lat praktyki przedsiębiorcy w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym lub w zakresie transportu drogowego.

Z 4 rodzajów certyfikatów kompetencji zawodowych najważniejszy jest ten na międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Dlatego opcja dwóch egzaminów pomimo,że bezpieczniejsza jest zdecydowanie droższa.

 • Opłatę wnosi się przed rozpoczęciem kursu !! Jest to konto Instytutu Transportu Drogowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa
 • 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

  Tytułem: ZA EGZAMIN I CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Od Medycyna pracy Wrocław

We Wrocławiu kursy kompetencji organizuje Ośrodek Edukacji na Weigla 12. Ponieważ przedsiębiorcy z reguły nie mają czasu w dni robocze, to zajęcia odbywają się w soboty i niedziele /są to 3 spotkania weekendowe/.

Kursy na certyfikat kompetencji oparte są na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. 2002 r. Nr 5 poz. 51. Zakres wiedzy jest bardzo szeroki, ale przydatny potem w przedsiębiorstwie.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Wrocław

Przykładowe tematy /niestety tylko mała część programu szkolenia/:

 • rodzaje i cechy umów zawieranych w transporcie drogowym
 • podstawowe obowiązki i prawa przewoźnika
 • przepisy określające zasady podejmowania i wykonywania transportu
 • uprawnienia inspektorów ITD, uprawnienia Policji czy Straży Granicznej

Pomimo przeładowanego programu zajęć, szkolenie jest prowadzone bardzo ciekawie i mało kto uważa ten czas za stracony. Szkoleni są zachęcani do aktywnego udziału oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym temacie.

W przerwie można indywidualnie skonsultować się z wykładowcą. Do dyspozycji jest również kawa, herbata lub inne napoje.

Egzamin odbywa się na następny weekend po ukończonym kursie. Zdawalność egzaminu na certyfikat przed Komisją jest praktycznie 100%, zarówno testu jak i części pisemnej.

Naprawdę mała część osób wierzy tylko w siłę swojego doświadczenia i praktyki, co jest weryfikowane przez komisję.

Na sam koniec, dla tych którzy zdali, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie wydaje upragniony certyfikat kompetencji zawodowych, odpowiadający zakresowi zagadnień objętych egzaminem i testem z wiedzy.Jest on przesyłany bezpośrednio na adres szkolonego.

Wymagane jest aby co najmniej jedna osoba w firmie posiadała taki certyfikat. Certyfikat kompetencji zawodowych Wrocław na Weigla 12 obsługuje całe województwo dolnośląskie, a zdarzają się szkoleni z Opola lub innych miast.

Kurs prawa jazdy Wrocław kategoria C w bieżącym roku

Badania na prawko Wrocław powrót do strony głównej Badań

Zapisy na Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych Wrocław odbywają się telefonicznie 504-113-338 lub internetowo info@prawojazdy.wroc.pl

Certyfikat kompetencji zawodowych Wrocław zapisy na kursy i świadectwo kwalifikacji


Share this page:
Podoba Ci sie Strona? Dodaj link. Popatrz jak...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

 • Badaniach kierowców
 • Badaniach na prawko
 • Kursach prawa jazdy,
 • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?
Od 8 lip 2012 Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Od 6 lip 2012 Kursy ADR Wrocław