Szkoły jazdy Wroclaw ranking 2010 za 2 polrocze

by Darek
(okolice Word Wrocław 2011)

Pojawił się bardzo szybko ranking za drugie półrocze 2010 roku. Specjalnie mnie nie zaskoczył i warto poruszyć kilka zjawisk.

Ogólny spadek zdawalności we wiodących szkołach, a dramatyczny w tych najsłabszych. Widziałem jakieś firmy mające niecałe 15% !!

Wiąże się to ze spadkiem jakości szkolenia spowodowanym zapaścią finansową na rynku nauki jazdy oraz bardziej restrykcyjnym podejściem przez egzaminatorów WORD /egzaminy państwowe są źródłem dochodu tej instytucji/.

Najlepsza Szkoła jazdy ledwo przekracza 40 %, co jeszcze pół roku wcześniej było osiągane bez problemu przez prawie dziesięć ośrodków.

Nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że pierwszy ranking za 2011 wykaże jeszcze większe spadki zdawalności pierwszorazowej, więc ten, kto jeszcze nie zrobił prawka i liczy, że będzie lepiej, to może się na tym lekko przejechać.

Na koniec zapraszam do komentarzy. W mojej skromnej opinii, gdzie nie wiadomo o co chodzi, tam chodzi o .....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nauka jazdy Dolnośląskie Wrocław.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.