Ranking zdawalnosci 2009
za 2 polrocze Wroclaw

by Dariusz
(Wrocław)

Zimowa nauka jazdy

Zimowa nauka jazdy

Ranking zdawalności 2009 za 2 półrocze we Wrocławiu
Word Wrocław opublikował najnowszy ranking.

Wnioski nasuwają się same : Liderzy pozostali liderami i tylko mają coraz więcej szkolonych. Outsiderzy z trudem wiążą koniec z końcem, pomimo dramatycznych obniżek cen czy innych promocji.

Szkoła mająca największą ilość kandydatów /Kursant/ chyba powinna mieć stworzoną sekcję powyżej 1000 egzaminów, wtedy była by liderem niekwestionowanym.

Niewiele nowych szkół wdarło się przebojem do czołówki. Miły wyjątek stanowi Wyższa Szkoła Jazdy Ryszard Podgórski. Postawili wyraźnie na jakość i zaowocowało im to przyborem kursantów z ok 30 do ponad 100 osób.

Miłe wrażenie robi również Akademia Dobrej Jazdy oraz Auto-Stop. Opadł nieco z sił ATUT /w porównaniu do poprzedniego półrocza/. Reszta szkół czy ośrodków szkolenia męczy się we własnym sosie.

Muszę oczywiście podnieść temat rankingu i to, że WORD umieszcza duże szkoły w jednym zestawieniu z mniejszymi i np.Kursant miał za 1 półrocze ponad 1300 egzaminów, a za 2 półrocze ponad 1400 egzaminów najwięcej z wszystkich szkoł, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce prześledziłem rankingi.

Nie wszystkie WORD-y w Polsce prowadzą rankingi.Na 1/2/3 miejscu są szkoły gdzie przeegzaminowano około 300 /400 osób. Nie jest to zbyt sprawiedliwe.

Chciałbym, aby szkoły były pogrupowane od 500 egzaminów, od 200 od 100 i od 0-100 i byłoby w miarę sprawiedliwe.

Dzięki wszystkim za uwagę!!

Sprawdź ranking WORD Wrocław za 2 półrocze 2010 roku i sam wyciągnij wnioski !!
Możesz skomentować ten artykuł.
Czy masz jakieś inne propozycje do kryterium rankingu ?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nauka jazdy Dolnośląskie Wrocław.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.