Psychotesty osoba niepelnosprawna

by Piotr
(Gostyń)

Aparat Piórkowskiego - sprzęt do badań psychologicznych kierowców

Aparat Piórkowskiego - sprzęt do badań psychologicznych kierowców

Witam czy osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym może przejść badania psychologiczne psychotesty? Jak te psychotesty wyglądają? Chodzi o staranie się prawa jazdy kat.B po raz pierwszy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.