Prawo jazdy kat C w Niemczech

by Zenon
(Mannheim, Niemcy)

Prawo jazdy kat C w Niemczech

Mieszkam w od 8 lat w Niemczech prawie przy samej francuskiej granicy. Wcześniej mieszkałem we wsi pod Wrocławiem. Cały czas jeździłem maszynami rolniczymi.

Po skończeniu zawodówki zacząłem pracować w PKS Wrocław jako mechanik. Miałem wtedy możliwość zrobienia egzaminu na kat C za 450 zł w 1998 r. Drugą połowę płacił wtedy zakład.

Kurs skończyłem na Starze, ale przez głupotę nie podszedłem do egzaminu. Potem wyjechałem do Niemiec i już tam zostałem.

Tam gdzie pracuję jest kilka samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych. Jazda nie sprawiała mi żadnych kłopotów. Szef dawał mi pojeździć po placu czy po polu, ale nie pozwalał na jakieś dalekie wyjazdy poza bazę.

W końcu kazał mi zrobić prawko na kat. C . Znam trochę niemiecki, ale nie aż na tyle, aby zdać tutaj teorię. /Po polsku też się bałem/.

W końcu zdecydowałem się na prawko w Polsce. Szukając w internecie znalazłem Szkołę na Weigla 12 we Wrocławiu.
Uzgodnienia zrobiliśmy telefonicznie oraz przez e-maila.
Pasowało mi to bardzo ponieważ wreszcie mogłem na dłużej spotkać się z rodziną i miałem bezpłatne lokum.

Szef dał miesiąc urlopu i kazał nie wracać bez prawka. Po uczciwym wyjeżdżeniu i szkoleniu teoretycznym zapisałem się na łączony egzamin. Niestety musiałem czekać jeszcze 2 tygodnie, co wiązało się z jeszcze jednym przyjazdem.

Zdałem wszystko za pierwszym razem, chociaż najbardziej bałem się teorii.Na koniec mogę tylko polecić szkołę na Weigla.

Prawo jazdy kat C w Niemczech na pewno nie poszło by mi tak sprawnie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy na autobus w Anglii.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?