Policja odwołuje się od badań do broni

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Prawo Komendanta Policji do wniesienia odwołania

Prawo Komendanta Policji do wniesienia odwołania


Co robić, jak utraciłeś pozwolenie na broń po odwołaniu się Komendanta Polcji od pozytywnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego?W tym wideo opowiem Ci historię osoby posiadającej broń,
która utraciła to pozwolenie za jazdę po alkoholu. Czy jest jakieś wyjście z takiej sytuacji?Panie Doktorze mam pewną sprawę,która mi dłuższy czas uprzykrza życie, niestety z mojej winy, ale do sedna.

Jestem myśliwym od wielu lat i należę do związku PZŁ i koła łowieckiego.

W 5 lat temu miałem nieprzyjemne zdarzenie. Zatrzymała mnie Policja do kontroli drogowej (300 m od mojego domu).
W wyniku kontroli i po przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu niestety wynik 29 mg w wydychanym powietrzu.


Na wniosek komendanta policji przyszło pismo cofające mi pozwolenie na broń (broń zdałem do policyjnego depozytu)

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy do czasu rozprawy w sądzie dostałem wyrok: zatrzymanie prawa jazdy na okres 1 roku,
w tym czasie wysłano mnie na badania do medycyny pracy.

Badania te przeszedłem pozytywnie z zastrzeżeniem, że prawo jazdy będzie wydane na okres 5 lat. Po upływie kary prawo jazdy odebrałem, aha bym zapomniał dostałem też karę finansową
w wysokości 1000 zł -karę zapłaciłem. Prawo jazdy odzyskałem.


PRÓBA ODZYSKANIA POZWOLENIA NA BROŃ

Po upływie kary czekałem na zatarcie winy
i wnioskowałem o wydanie zaświadczenia o nie karalności,
i dostałem taki wniosek, że nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

Następnie udałem do lekarza uprawnionego do badań pozwolenia na broń-orzeczenie pozytywne,lekarz psychiatra -orzeczenie pozytywne, zebrałem te badania i złożyłem w komendzie policji.

Po upływie około 14 dni pismo z Policji, że komendant odwołuje się od tych orzeczeń i skierował mnie na badania w trybie odwoławczym do WOMP. W tym odwołaniu, które poszło do WOMP napisał, że ja byłem karany za jazdę pod wpływem alkoholu.


OSTATECZNA KLĘSKA W WOMP

W WOMP przeprowadzono badania lekarskie,
psychiatryczne, okulistyczne (na badaniach okulistyczny rzucają tam ludźmi jak bydłem prowadzonym na rzeź,przykre)

Za tydzień przyszły do mnie wyniki oczywiście negatywne.
- ostateczne (oczywiście bez żadnego uzasadnienia)

Czekam jeszcze na badania psychologiczne, ale z góry wiadomo z jakim wynikiem(negatywnym- ostateczne).

MOJE PYTANIE, CZY MOGĘ JESZCZE
ZA JAKIŚ CZAS PRZYSTĄPIĆ DO BADAŃ NA POZWOLENIE NA BROŃ?

Bardzo dziękuje za odpowiedź.

Moja Odpowiedź
Technicznie do powtórnych badań można przystąpić nawet jutro,
ale przypuszczam, że raz przetarta ścieżka się powtórzy.

Czyli prywatny lekarz i psycholog uprawniony podpiszą,
Policja się odwoła, a WOMP da znowu decyzję negatywną.
I tak w kółko Macieju.Boję się, że widz wpadł w błędne koło
i logicznego rozwiązania nie ma.

Być może sens miała by rozmowa z lekarzem WOMP,
jakie mają konkretnie wymagania, np dotyczące udokumentowania
abstynencji czy jakiekolwiek inne. Sprawa jest tutaj bowiem wybitnie uznaniowa.
Na tym kończę.
Jeżeli miałeś kiedyś jakąś podobną sytuację i odzyskałeś
pozwolenie na broń, napisz jak to wyglądało w twoim przypadku.
Być może, pomoże to komuś innemu odzyskać swoje uprawnienia.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.