Post Your Comment For:

Policja odwołuje się od badań do broni

(optional)

Rate This Page


Changed your mind? Decided not to comment right now?

Return to Policja odwołuje się od badań do broni.

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.