Okulary podczas egzaminu a Zly kod ograniczenia

by Krzysiek
(Polska)

Mam pytanie dotyczące zmian w dopuszczeniu przez egzaminatora do egzaminu w związku z nieprawidłowym kodem okularów. Gdzie można znaleźć te zmiany? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Moja odpowiedź
Szczegółowy opis nowych zasad opisałem na stronie internetowej

Nowe Zasady prawo jazdy Wrocław
Postępowanie egzaminatora jest jak najzupełniej prawidłowe i jest wystarczającą przyczyną niedopuszczenia do egzaminu praktycznego.

Niestety zdarza się to podczas pobieżnego badania lekarskiego w niektórych szkołach nauki jazdy. Czasem jest to błąd lekarza, który zapomniał wpisać właściwy kod na orzeczeniu lekarskim.

Warto o tym pamiętać i zapytać lekarza czy wpisał/nie wpisał właściwy kod ograniczeń.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.