Obawa przed nowymi zasadami

by Dominiqs
(Wrocław)

Obawiałem się strasznie nowych zasad, ale jak się okazało niesłusznie....

Mój egzamin na mieście wraz z placem manewrowym trwał dokładnie 30 minut i zakończył się wynikiem pozytywnym....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe zasady prawa jazdy i prawka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.