Nowe zasady przeprowadzania panstwowego egzaminu

by www.efekt.pop.pl
(Wroclaw)

NOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA PAŃSTWOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO KAT.B
Efekt.pop.pl Cool Kursy na prawo jazdy Wrocław

Egzamin praktyczny polega na:
1.
Wykonaniu na placu manewrowym określonych zadań:

A) przygotowanie do jazdy:

- właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte

B) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

* poziom oleju w silniku
* poziom płynu chłodzącego

* poziom płynu hamulcowego
* poziom płynu w spryskiwaczach

* działanie sygnału dźwiękowego
* działanie świateł pozycyjnych/postojowych

* działanie świateł mijania
* działanie świateł drogowych

* działanie świateł hamowania „stop”
* działanie świateł cofania

*działanie świateł kierunkowskazów
* działanie świateł awaryjnych

* działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

NA WYKONANIE ZADANIA OSOBA EGZAMINOWANA

MA NIE WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT.


C) ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

D) ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

2. Wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego:

a) Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
b) Jazda drogami jedno- i dwujezdniowymi

c) Jazda drogami jednokierunkowymi
d) Przejazd przez skrzyżowania:

- równorzędne
- oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
- z sygnalizacją świetlną

- na których ruch odbywa się wokół wyspy
- dwupoziomowe

e) Przejazd przez przejścia dla pieszych

f) Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

- prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie

egzaminowanej; po zapakowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu
przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu

- skośne – wjazd przodem, wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie

egzaminowanej; po zapakowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu
przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu

- równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest

możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru

jazdy) – wjazd tyłem, wyjazd przodem, miejsce do parkowania wyznacza
egzaminator, długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna

stanowić około 2-krotności długości pojazdu egzaminacyjnego. Możliwa jest

jedna korekta toru jazdy, po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia

dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w przypadku kiedy pojazd parkuje
równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

g) Manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej

- możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej
(bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.). Zawracanie musi odbyć się przy użyciu

biegu wstecznego, a miejsce do wykonania tego manewru wyznacza egzaminator.


Uwaga!!!

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.


h) Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe, przejazd przez tunel oraz

obok przystanku tramwajowego i autobusowego. (dotyczy miast, które posiadają takie
miejsca w odległości nie większej niż 2,5km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania)

i) Wykonanie manewrów:

- wyprzedzania, omijania, wymijania

- zmiany pasa ruch i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na

skrzyżowaniu

j) Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania we wskazanym
przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).


Uwaga!!!

Egzaminator może zakończyć egzamin (jazdę w ruchu drogowym)

po upływie 25 minut,
jeżeli został zrealizowany program egzaminacyjny

i wynik egzaminu jest pozytywny.Uwaga!!!

Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego, w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku egzaminu praktycznego.
Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz pytania, wątpliwości, napisz do nas:

efekt@efekt.pop.pl

albo zadzwoń: 071-353-00-31

Jesteśmy do twojej dyspozycji.

WROCŁAW – KOZANÓW

ul. Kozanowska 73
NOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA PAŃSTWOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO KAT.B


Comments for Nowe zasady przeprowadzania panstwowego egzaminu

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 12, 2009
Rating
starstarstarstarstar
Bardzo ciekawy i szczegółowy opis
by: Anonymous

Warto się zaznajomić z wyczerpującym opisem egzaminu na prawko kategorii B.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe zasady prawa jazdy i prawka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.