Nowe zasady prawa jazdy 2010

by Peter
(Warsaw)

Nowe zasady prawa jazdy 2010r Powoli projekty nowego prawa przechodzą przez kolejne szczeble legislacji.

W listopadzie 2009 roku nowości zostały zatwierdzone przez rząd i czekają jeszcze na głosowania sejmowe. Fachowo nazywa się to "projektem założeń projektu ustawy o kierujących pojazdami" opracowanym przez ministra infrastruktury.

Ma wrócić "zielony listek", który pamiętam z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Kiedyś był umieszczany tylko z tyłu, teraz ma być jeszcze przyklejany na przednią szybę.

Młodzi kierowcy będą zdecydowanie pod szczególnym nadzorem.
Dwuletni okres próbny oraz kurs reedukacyjny, jeżeli popełnione zostaną dwa wykroczenia.

Powtórka całego kursu na prawo jazdy w przypadku trzech wykroczeń lub przestępstwa drogowego. Oznacza to, że młodzi sprawcy wypadków stracą swoje prawko.

Ośrodki szkolenia kierowców będą zobowiązane informować czasie i o miejscu wykonywania konkretnych zajęć wskazanych w programie.

Chodzi tutaj o praktykowane wystawianie "lewych zaświadczeń" dla kursantów nie uczestniczących faktyczne w szkoleniach.
Nowe zasady prawa jazdy w 2010 tradycyjnie oparte są na nieustannej walce z korupcją oraz oszustwami podczas szkolenia czy egzaminowania.


Dla 14 latków powstanie /zamiast karty motorowerowej/ prawo jazdy kategorii AM. Wejdą też inne unijne kategorie na prawko.

Ostatni moment zrobienia prawa jazdy na motor od 18 lat. W przyszłym roku kat. A od 24 roku życia stanie się faktem.

Kiedy dokładnie to wejdzie w życie ? Dokładnie nie wiadomo. Na razie na tapecie jest ustawa hazardowa i młodzi kierowcy mogą się tylko cieszyć z tego tematu zastępczego.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe zasady prawa jazdy i prawka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.