Nowe prawo jazdy 2009

by Waldek
(Trzebnica)

Nowe prawo jazdy 2009
Jak można się było domyśleć wcześniej nic się nie zmieniło. Niektórzy starsi egzaminatorzy pracują dalej jak za Komuny i wcale nie zależy im, aby zdający wynieśli coś z egzaminu oprócz stresu. W końcu za to sporo płacą.

Można odnieść wrażenie, że zdający przeszkadza, a kilkakrotne podejście polepsza tylko budżet WORD-u za niemałe zresztą opłaty egzaminacyjne.

Im szybciej ktoś nie zda, najlepiej na placu, tym mniej pracy ma dany egzaminator. Oczywiście nie generalizuję sprawy. WORD przyjął ostatnio nieco świeżej krwi i ci ludzie mają normalne podejście do egzaminu, nie czepiając się każdej błahostki.

Myślę, że upłynie wiele czasu, zanim nowe prawo jazdy 2009 stanie się jakimś normalnym etapem w Edukacji każdego człowieka, a nie udowadnianiem, że ktoś jest wielbłądem i nie potrafi jeździć, czy wszędzie się będzie wisieć widmo antykorupcji i strachu z nią związanego.

Moją opinię potwierdzają liczne artykuły prasowe, że pomimo teoretycznie łatwiejszego egzaminu, zdawalność pierwszorazowa spadła.

Nowe prawo jazdy 2009 - naprawdę dużo jest do zrobienia jeżeli chodzi o świadomość egzaminowanych i egzaminatorów.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe zasady prawa jazdy i prawka.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?