Nowe prawo jazdy 2009

by Waldek
(Trzebnica)

Nowe prawo jazdy 2009
Jak można się było domyśleć wcześniej nic się nie zmieniło. Niektórzy starsi egzaminatorzy pracują dalej jak za Komuny i wcale nie zależy im, aby zdający wynieśli coś z egzaminu oprócz stresu. W końcu za to sporo płacą.

Można odnieść wrażenie, że zdający przeszkadza, a kilkakrotne podejście polepsza tylko budżet WORD-u za niemałe zresztą opłaty egzaminacyjne.

Im szybciej ktoś nie zda, najlepiej na placu, tym mniej pracy ma dany egzaminator. Oczywiście nie generalizuję sprawy. WORD przyjął ostatnio nieco świeżej krwi i ci ludzie mają normalne podejście do egzaminu, nie czepiając się każdej błahostki.

Myślę, że upłynie wiele czasu, zanim nowe prawo jazdy 2009 stanie się jakimś normalnym etapem w Edukacji każdego człowieka, a nie udowadnianiem, że ktoś jest wielbłądem i nie potrafi jeździć, czy wszędzie się będzie wisieć widmo antykorupcji i strachu z nią związanego.

Moją opinię potwierdzają liczne artykuły prasowe, że pomimo teoretycznie łatwiejszego egzaminu, zdawalność pierwszorazowa spadła.

Nowe prawo jazdy 2009 - naprawdę dużo jest do zrobienia jeżeli chodzi o świadomość egzaminowanych i egzaminatorów.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe zasady prawa jazdy i prawka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.