KIEDY EGZAMIN ZOSTANIE PRZERWANY?

by Efekt
(Wrocław)

KIEDY EGZAMIN ZOSTANIE PRZERWANY?

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY


1. Kolizja drogowa.

2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym
przejściu.

5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.

6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

8. Niezastosowanie się do:

- sygnałów świetlnych
- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9. Niezastosowanie się do znaków:

- stop
- zakaz wjazdu

- zakaz ruchu w obu kierunkach
- zakaz skręcania w lewo

- zakaz skręcania w prawo
- nakaz jazdy

- linia podwójna ciągła
- powierzchnia wyłączona z ruchu

*) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

- pojazdom szynowym
- rowerzystom

- podczas zmiany pasa ruchu
- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy

pojazdów poruszających się po tej samej drodze
- podczas włączania się do ruchu

- podczas cofania

11. Naruszenie zakazu zawracania
12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h.

13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

- na skrzyżowaniach
- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15. Niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania.
16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.


Chcesz wiedzieć więcej?
Jeśli masz pytania, wątpliwości, napisz do nas:

efekt@efekt.pop.pl

albo zadzwoń: 071-353-00-31

Jesteśmy do twojej dyspozycji.

WROCŁAW - KOZANÓW
ul. Kozanowska 73

Nauka jazdy Wrocław kursy na kategorię B
KIEDY EGZAMIN ZOSTANIE PRZERWANY?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe zasady prawa jazdy i prawka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.