KIEDY EGZAMIN ZOSTANIE PRZERWANY?

by Efekt
(Wrocław)

KIEDY EGZAMIN ZOSTANIE PRZERWANY?

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY


1. Kolizja drogowa.

2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym
przejściu.

5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.

6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

8. Niezastosowanie się do:

- sygnałów świetlnych
- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9. Niezastosowanie się do znaków:

- stop
- zakaz wjazdu

- zakaz ruchu w obu kierunkach
- zakaz skręcania w lewo

- zakaz skręcania w prawo
- nakaz jazdy

- linia podwójna ciągła
- powierzchnia wyłączona z ruchu

*) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

- pojazdom szynowym
- rowerzystom

- podczas zmiany pasa ruchu
- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy

pojazdów poruszających się po tej samej drodze
- podczas włączania się do ruchu

- podczas cofania

11. Naruszenie zakazu zawracania
12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h.

13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

- na skrzyżowaniach
- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15. Niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania.
16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.


Chcesz wiedzieć więcej?
Jeśli masz pytania, wątpliwości, napisz do nas:

efekt@efekt.pop.pl

albo zadzwoń: 071-353-00-31

Jesteśmy do twojej dyspozycji.

WROCŁAW - KOZANÓW
ul. Kozanowska 73

Nauka jazdy Wrocław kursy na kategorię B
KIEDY EGZAMIN ZOSTANIE PRZERWANY?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe zasady prawa jazdy i prawka.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?