B1 Jaki lekarz ?

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

dr Kraśnicki lekarz uprawniony do badań na prawo jazdy

dr Kraśnicki lekarz uprawniony do badań na prawo jazdy

Jakie są wymagania na B1? Czy badania może wykonać lekarz wybrany przeze mnie indywidualnie, czy musi to być konkretny lekarz?

Odpowiedź
Każdy lekarz uprawniony do badań kierowców może wydać stosowne orzeczenie.
Najczęściej są to lekarze medycyny pracy, ale można sobie wybrać każdego innego posiadającego uprawnienia.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Złe Orzeczenie lekarskie i Nikt nie chce wystawic

by GREG
(Tarnowskie Góry)

Jakie orzeczenie lekarskie na kwalifikację wstępną?

Jakie orzeczenie lekarskie na kwalifikację wstępną?

Witam.
Po długim okresie doczekałem się ustawy o kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i mogłem dokończyć kurs prawa jazdy.Zdałem również egzamin po kursie.

Jakież było moje zdziwienie, gdy dzisiaj podczas próby złożenia wniosku na prawo jazdy pani w Wydziale Komunikacji powiedziała, że mam złe orzeczenie lekarskie. Aby uzyskać prawidłowe muszę mieć skierowanie od pracodawcy, ale żadna firma transportowa nie zatrudni mnie bez wymaganych dokumentów i szkoleń.

Kurs prawa jazdy organizował Urząd Pracy,a ten nie jest pracodawcą i nie może skierować mnie na badania .To błędne koło.Ma ktoś może pomysł na rozwiązanie problemu.Dziękuje i pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Orzeczenia z art. 122 ustawy prawo o ruchu drogowym Kierowca Zawodowy ?

by Ewelina
(gdzieś w Polsce)

Badania kierowców zawodowych art 39j Ustawy o transporcie drogowym

Badania kierowców zawodowych art 39j Ustawy o transporcie drogowym

Orzeczenia z art. 122 ustawy prawo o ruchu drogowym Kierowca Zawodowy ?

Panie Doktorze,

W związku z tym, że od niedawna prowadzę sprawy kadrowe w firmie transportowej, chciałam zwrócić się z pytaniem do osoby kompetentnej w celu rozwiania wątpliwości dotyczących orzeczenia lekarskiego,

Dotychczas w mojej firmie przyjęte było, że orzeczenie lekarskie z art. 122 ustawy prawo o ruchu drogowym jest wymaganym badaniem, obok badań lekarskich wydawanych na zaświadczeniu.

Z pomocą lekarzy medycyny pracy wyjaśniłam, że to orzeczenie jest wymagane tylko w ściśle określonych sytuacjach m.in. przy ubieganiu się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy, czy wydania nowego prawa jazdy, gdy poprzednie było terminowe.

Jednakże moje wątpliwości budzi ustęp 3 art. 39j. ustawy o transporcie drogowym. Odnosi się on do badań lekarskich kierowców, które obejmuje ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Osoba, z którą prowadzę dyskusję, na temat braku potrzeby posiadania przez kierowców w naszej firmie tych orzeczeń wydawanych na podstawie art. 122,

traktuje ten ustęp z ustawy o transporcie drogowym jako dowód na to, że wszyscy kierowcy obok badań lekarskich z art. 39. powinni być też poddani badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami i w związku z tym powinni posiadać 2 dokumenty na badania lekarskie (zwykłe zaświadczenie powołujące się na KP i orzeczenie lekarskie z art. 122 ustawy prawo o ruchu drogowym).

Stąd pozwalam sobie zadać pytanie: jak należy rozumieć ustęp 3 artykułu 39j. odnoszący się do ustalenia przeciwwskazań bądź ich braku do kierowania pojazdami zgodnie ustawą Prawo o ruchu drogowym?


Już nie raz korzystałam z przejrzystych interpretacji prawa dotyczącego badań kierowców zamieszczonych na Pańskiej stronie internetowej (m.in. dlaczego na zaświadczeniu nie musi być wspomniany art. 39j. czy skąd wiadomo że orzeczenie jest wydawane w formie zaświadczenia.Zaświadczenie lekarskie z Kodeksu pracy

Wierzę że i tym razem rozwieje Pan moje wątpliwości.
Jest to dla mnie szczególnie ważne, gdyż od niedawna prowadzę sprawy kadrowe w firmie transportowej i na wypadek kontroli Inspekcji Pracy, czy też Inspekcji Transportu Drogowego chciałabym mieć pewność

Z poważaniem

Moja odpowiedź
Proszę poczytać moją korespondencję z lokalnym wydziałem komunikacji
Orzeczenie lekarskie kierowców zawodowych i jest tam do ściągnięcia wzór orzeczenia uznawanego przez nich, jak również dopuszczające zwykłe z Kodeksu Pracy
Orzeczenie czy zaświadczenie lekarskie kierowcy
To, że powinni zostać poddani badaniom nie oznacza, że muszą mieć 2 orzeczenia lekarskie

Ten wzór ze strony ma również podstawę z Ustawy o Transporcie i orzeczenie z Prawa drogowego to raczej nadgorliwość.

Mam nadzieję, że sprawa rozwiąże się niedługo sama, bo najważniejszy będzie kod 95 w prawie jazdy potwierdzający między innymi zrobienie badań lekarskich a także psychologicznych.

* Muszę przyznać, że po powtórnym przeczytaniu Ustawy, tak pokrętna argumentacja jest nawet zrozumiała.

Na Pani miejscu napisałbym do ITD po prostu swoje pismo i niech się ustosunkują
Konkretnie zwróciłbym się o wzory obowiązujących orzeczeń i czy ten drugi jest potrzebny, tak aby mieć czarno na białym.


3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. /Obecnie Ustawy o kierujących pojazdami/

* to raczej norma dla lekarzy jak powinni badać i to lekarz powinien udokumentować do jakoś u siebie.

Witam,
Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Jakiś czas temu dzwoniłam do Inspektora Transportu . Odpowiedział mi że "dobrze by było" na wypadek kontroli, żeby na zaświadczeniu był wspomniany artykuł 39 j., ale przychodnia z którą firma ma podpisaną umowę (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi)

wydaje zaświadczenia na druku odnoszącym się do art. 43 i 229 KP, jako jedynym podawanym przez rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych... z 1996 roku.

Tak więc pismo do ITD z zapytaniem o uznawany wzór orzeczenia będzie niezbędne na wypadek kontroli przez Inspektora, który odmiennie od lekarzy medycyny pracy interpretuje prawo.
Pozdrawiam i dziękuję

  • W sumie co papier to papier,
  • natomiast wg mnie druga pieczątka lekarza/uprawnienia do badań kierowców/ na orzeczeniu rozwiązuje problem paragrafu 122

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.