ILE JEST WAZNY OPLACONY A NIE DOKONCZONY KURS?

by M. URBANSKA
(Polska)

W grudniu 2009 r , wpłaciłam połowę kwoty za kurs. Niestety musiałam wyjechać z kraju i w związku z tym nie dokończyłam kursu.

Czy te pieniążki mi przepadły, czy mam jeszcze szanse dopłacić różnicę całej kwoty i dokończyć ten kurs? Proszę o odpowiedz na e-mail - millkus2@wp.pl. Z góry dziękuje .

Moja odpowiedź
Z reguły szkoły jazdy podpisują jakąś umowę z kursantem i warto by do niej sięgnąć, i sprawdzić jak jest uregulowana ta kwestia.

Trudno mi jednak powiedzieć, czy obowiązuje jakieś ogólne /zatwierdzone prawem/ postępowanie w przypadku rezygnacji z opłaconego kursu?

W ostateczności warto zadzwonić do danej szkoły jazdy i się po prostu dowiedzieć.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nowe zasady prawa jazdy i prawka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.