Garaz Tylem ze Slalomem kat C

by Darek
(Wrocław Krzyki)

Poniżej film przedstawiający tzw garaż tyłem ze slalomem zrobiony przez szkolonego na prawo jazdy kategorii C

Film zrobiony został przez Pana Krzysztofa, instruktora nauki jazdy Kursant.


Prawo jazdy kat C w Kursancie

Zapraszam wszystkich do uwag i komentarzy na ten temat.
Czy jest to łatwy manewr i jakie są najczęściej spotykane problemy u chcących zdobyć prawko kategorii C.

W tej chwili powyższa szkoła oferuje prawo jazdy C w bardzo rozsądnej cenie. Istnieje możliwość dalszej obniżki przy zakupie pakietowym, razem ze świadectwem kwalifikacji wstępnej.

Również autora filmu zapraszam do dalszej współpracy i nie tylko filmu "Garaż tyłem ze slalomem". Dziękuję za inne materiały graficzne, dotychczas otrzymane.

Autor Filmu Komentuje:
Parkowanie prostopadłe tyłem oraz równolegle są manewrami, które występują na egzaminie praktycznym.

Egzaminatorzy wymagają, aby osoba egzaminowana wykonała ten manewr z pozycji gdy pojazd jest ustawiony równolegle do osi jezdni.

Ja dla części kursantów utrudniam ten manewr, poprzedzając go krótkim slalomem złożonym z trzech pachołków, aby wykonujący ten manewr musiał oceniać sytuację i dopasowywać się do miejsca parkingowego w ruchu.

W efekcie parkowanie wykonane w sposób tradycyjny po tym ćwiczeniu wydają się bardzo łatwe.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nauka jazdy Dolnośląskie Wrocław.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.