Formy radzenia sobie ze stresem

by Agnieszka
(Wrocław Żernicka 215)

Formy radzenia sobie ze Stresem

Formy radzenia sobie ze Stresem

Formy radzenia sobie ze stresem w trakcie choroby.

Gdy przechodzisz trudne chwile, szczególnie nas stresujące takie jak np. choroba własna czy też kogoś bliskiego, przybierasz różne formy radzenia sobie z tą stresującą sytuacją.

Podejmujesz świadomie bądź nieświadomie działania które zmierzają do poradzenia sobie ze stresem.

Zamiarem takich działań jest zredukowanie przykrego napięcia emocjonalnego oraz opanowanie stresora.

Są różne formy radzenia sobie ze stresem. Dwie podstawowe to radzenie sobie zorientowane na emocje i radzenie sobie zorientowane na problem.

Wystąpienie choroby także wyzwala u Ciebie różne mechanizmy obronne. Z najczęściej występujących mechanizmów obronnych należy wymienić: zaprzeczenie, projekcja, wyparcie, reakcja upozorowana, racjonalizowanie i przeniesienie.

Niektóre z nich w ogóle nie są adaptacyjne a wręcz mogą być szkodliwe dla życia.

Radzenie sobie ze stresem zorientowane na emocje może przybierać różne formy. Najczęściej odbywa się to poprzez mechanizm zaprzeczenia chorobie.

Osoba, która choruje często nie przyjmuje do wiadomości informacji o swoim stanie zdrowia.
Twierdzi, że nic się nie dzieje i przekonuje wszystkich dookoła, że czuje się świetnie.

Jest to zgubne gdyż nie pozwala na podjęcie żadnych środków zapobiegających rozwojowi choroby. Także pomniejszanie znaczenia swojej choroby występuje uosób zmagających się z chorobą.

Ludzie często bagatelizują objawy także z obawy przed chorobą.

Przeciwieństwem takiego zachowania jest wyolbrzymianie choroby oraz odczuwanych dolegliwości. Osoby mówią tylko o swojej chorobie, silnie się na niej koncentrując.

Kolejną formą radzenia sobie ze stresem zorientowanym na emocje jest ekspresja emocji, która może przybierać dwie formy. Pierwsza z nich to niekontrolowane wybuchy emocji, płaczu, złości, które nie przynoszą pozytywnych rezultatów choremu.

Natomiast druga forma, rozładowanie emocji w sposób bardziej kontrolowany, znacząco poprawia stan i przynosi ulgę. Osoby rozładowują swój negatywny stan poprzez zwierzenie się zaufanej (bądź obcej) osobie.


Radzenie sobie ze stresem zorientowane na problem może przyjmować różne aktywności, których zadaniem jest poprawa zdrowia.

Mówimy tu przede wszystkim o przestrzeganiu zalecanej diety, rozpoczęciu regularnego uprawiania sportu, rzuceniu palenia papierosów czy ograniczeniu spożywania alkoholu a w szczególności wypełnianie wszystkich zaleceń lekarza.

Taki sposób działania jest stosowany przez
osoby, które posiadają kontrolę nad sytuacją i potrafią zrozumieć swoje emocje oraz zapanować nad nimi. W szczególności starają się działać zdecydowanie i adekwatnie do sytuacji, racjonalnie podchodząc do problemu planują kolejne kroki

oraz szukają alternatywnych rozwiązań. Bardzo korzystnym zachowaniem jest zmiana podejścia do samego siebie, przewartościowanie własnych celów i hierarchii wartości oraz zmiana własnego zachowania, co ułatwia dostosowanie się do nowych warunków funkcjonowania.

Dwa style radzenia sobie przeplatają się ze sobą i oddziaływają na siebie, np.odpowiednia ekspresja własnych emocji pomaga podejmować aktywność prozdrowotną.

Zapraszam Cię do skomentowania artykułu: Formy radzenia sobie ze stresem

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Stres na Prawo Jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.