B1 Trzebnica

by Jerry driving licence B1
(Trzebnica)

B1 Trzebnica
Chciałem zdobić prawko B1 w Trzebnicy, ale miejscowe szkoły oferują tylko kursy od 18 roku życia.

W sumie szkoda bo musiałem dojeżdżać do Wrocławia, co jest trochę kłopotliwe. Podwozili mnie rodzice, ale droga do Wrocławia jest w ciągłym remoncie i czasami dojazd trwał z godzinę.

Same zajęcia z jazdy przeprowadzone profesjonalnie. Instruktor ze szkoły jazdy na Weigla bardzo cierpliwy. Smartem oraz innymi autami jeździłem już wcześniej, więc nie było żadnych kłopotów. Niestety z wiadomych względów nie znałem dróg we Wrocławiu.

Mimo wszystko dokupiłem 8 godzin jazd dodatkowych.Terminy w WORD-zie dla pierwszaków są kilkutygodniowe i ostatnią jazdę skończyłem na godzinę przed podstawieniem auta na egzamin.

Po 25 minutach egzaminu było już po wszystkim. W Smarcie nie ma kamer więc egzaminatorzy zachowują się chyba normalnie. Oczywiście popełniłem kilka błędów, ale raczej drobnych skoro mnie przepuścił.

Egzaminator mnie nawet pochwalił.Raczej szczerze, bo podczas jazdy był śmiertelnie poważny, potem nawet coś zażartował.

Normalne prawko zrobię już w Trzebnicy - chyba, że skończą już drogę do Wrocławia i będzie można po ludzku dojechać. Szkoła na Weigla 12 to całkiem rozsądny wybór.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nauka jazdy Dolnośląskie Wrocław.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.