Zez rozbiezny

by Gabi
(City)

Zez rozbieżny nie dyskwalifikuje od razu na prawko!

Zez rozbieżny nie dyskwalifikuje od razu na prawko!

Jak miałam 4 lata lekarz stwierdził u mnie zeza rozbieżnego.Zaczęłam nosić dość silne okulary, bo aż + 3,5 dioptrii.

Teraz nosze tylko 0 na lewe oko a na prawe -0,5. Nosze teraz te okulary tylko w pracy i do czytania, ale mimo tego i tak mam problemy np z prostym wykonywaniem niektórych czynności.

Mam pytanie czy osoby z zezem rozbieżnym tez mogę zrobić prawko amatorskie na kategorię B?
Czy lepiej powinny sobie od razu odpuścić?
Sposób oceny wzroku dla kierowców
Moja odpowiedź
Sam nie wiem co mam odpowiedzieć. Samo rozpoznanie zeza rozbieżnego nie dyskwalifikuje, ale znaczne upośledzenie czynności narządu wzroku, powodujące kłopoty z wykonywaniem jakiś czynności za kierownicą pojazdu już tak.

Na pewno wskazana byłaby konsultacja okulistyczna. Pytanie jest również, czy ten konkretny zez rozbieżny nie jest połączony z innymi chorobami układu nerwowego, mającymi wpływ na kierowanie samochodem osobowym??

Reasumując.
Poszedłbym do okulisty mającego doświadczenie w badaniu kierowców. Poddałbym się jego badaniu, a następnie poprosił o pisemną opinię, która ułatwiłaby lekarzowi uprawnionemu do badań kierowców podjęcie ostatecznej decyzji.

Natomiast bez badania lekarskiego jesteś od razu skazany na porażkę!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.