Zez a służby mundurowe

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Brak widzenia przestrzennego u kandydatów do Policji lub innych służb mundurowych? Dzień dobry,
na początku maja tego roku byłem na wojskowej komisji lekarskiej w celu stwierdzenia mojej zdolności do zawodowej służby wojskowej. Planowałem rozpocząć naukę w szkole oficerskiej, lecz niestety otrzymałem werdykt NIEZDOLNY.

Było to spowodowane rozpoznaniem u mnie: Zeza zbieżnego naprzemiennego przy zachowanym widzeniu obuocznym i prawidłowej ostrości wzroku. Mimo iż minęło trochę czasu, to wciąż nie daje mi to spokoju.

Chciałbym zapytać, czy w mojej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie jakieś operacji, która pozwoliłaby mi pełnić zawodową służbę wojskową.

Chciałbym również wiedzieć, czy wada ta uniemożliwia mi pracę w jakichkolwiek służbach mundurowych, czy dotyczy to wyłącznie wojska.
Pozdrawiam.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.