Zdobycie prawo jazdy kat A

by Anonim
(Wrocław)

Obowiązkowe skierowanie na konsultację okulistyczną

Obowiązkowe skierowanie na konsultację okulistyczną

Zdobycie prawo jazdy kat A
Witam,miałbym do was pytanie.

Czy na prawo jazdy kat.A potrzebne jest zrobienie specjalistycznych badań okulistycznych?

Czy np. wystarczy abym poszedł do lekarza zawodu pracy i on tylko zadecyduje, czy dostane na terminowe lub bezterminowe. Z góry dziękuje za odpowiedź.

O skierowaniu na badania okulistyczne decyduje lekarz uprawniony do badań kierowców.

Jeżeli masz problemy z tzw widzeniem obuocznym lub wadą wzroku, to konsultacja okulistyczna jest całkiem prawdopodobna.

Brak widzenia obuocznego np w przypadku zeza wyklucza daną osobę jako kierowcę motocykla. Wyraźnie to widać na obrazku poniżej, tam gdzie zaznaczone jest widzenie stereoskopowe.
Brak widzenia stereoskopowego
Musisz być świadomy, że lekarz uprawniony do badań kierowców może Cię wysłać na każdą konsultację, która wynika z istotnych odchyleń od twojego stanu zdrowia.

Czymś takim jest z pewnością nieprawidłowy wzrok motocyklisty.
Jest bardzo prawdopodobne skrócenie terminu ważności prawka na kilka lat oraz kontrolne badania, w celu stwierdzenia progresji /lub nie/ wady wzroku.

Poniżej filmik pokazujący problemy motocyklisty, który utracił zdobyte z trudem prawko motocyklowe, po tym jak został skierowany do WOMP, a tam stwierdzono brak widzenia stereoskopowego:
Niech to będzie jakąś przestrogą dla innych osób.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.