Zdawalnosc kwalifikacja wstepna Wroclaw

by Dariusz
(Wroclaw)

Zdawalność kwalifikacji wstępnej we Wrocławiu - styczeń 2010 rok. W Ośrodku Edukacji na Weigla 28.01.2010 odbył się pierwszy egzamin państwowy w tym roku. Podeszło do niego 7 osób.

Atmosfera pomimo mrozu na dworze nie była nerwowa. Szkoleni aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a ostatki były poświęcone na próbę generalną, czyli typowe przygotowanie pod giełdę pytań egzaminacyjnych.

Po odpowiedzeniu na 30 pytań po godzinie wszystko było wiadome. Zdało 6 osób na siedem, co daje około 86 % zdawalności.

Ku zaskoczeniu wszystkich, nie zdał znajomy Szefa Ośrodka. Z przyczyn losowych zlekceważył ostatnie powtórki, co dało rezultat negatywny na egzaminie.

Kursanci, którzy nic nie kombinowali, tylko uczęszczali na zajęcia, po prostu zdali wszyscy.
W poniedziałek pojechali zrobić badania lekarskie oraz psychologiczne do transportu drogowego, a po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej mogą już jeździć !!

Ośrodek na Weigla 12 zaprasza kolejne osoby chętne do podjęcia zawodu kierowcy. Klaruje się system dopłat unijnych, więc szkolenia są mniejszym obciążeniem finansowym dla firm transportowych oraz pojedynczych kierowców. Kursy stają się coraz bardziej dostępne.

Zapraszamy serdecznie do Wrocławia. Więcej informacji poprzez stronę internetową

http://kursyswiadectwokwalifikacji.pl/

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?