Zdawalnosc kwalifikacja wstepna Wroclaw

by Dariusz
(Wroclaw)

Zdawalność kwalifikacji wstępnej we Wrocławiu - styczeń 2010 rok. W Ośrodku Edukacji na Weigla 28.01.2010 odbył się pierwszy egzamin państwowy w tym roku. Podeszło do niego 7 osób.

Atmosfera pomimo mrozu na dworze nie była nerwowa. Szkoleni aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a ostatki były poświęcone na próbę generalną, czyli typowe przygotowanie pod giełdę pytań egzaminacyjnych.

Po odpowiedzeniu na 30 pytań po godzinie wszystko było wiadome. Zdało 6 osób na siedem, co daje około 86 % zdawalności.

Ku zaskoczeniu wszystkich, nie zdał znajomy Szefa Ośrodka. Z przyczyn losowych zlekceważył ostatnie powtórki, co dało rezultat negatywny na egzaminie.

Kursanci, którzy nic nie kombinowali, tylko uczęszczali na zajęcia, po prostu zdali wszyscy.
W poniedziałek pojechali zrobić badania lekarskie oraz psychologiczne do transportu drogowego, a po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej mogą już jeździć !!

Ośrodek na Weigla 12 zaprasza kolejne osoby chętne do podjęcia zawodu kierowcy. Klaruje się system dopłat unijnych, więc szkolenia są mniejszym obciążeniem finansowym dla firm transportowych oraz pojedynczych kierowców. Kursy stają się coraz bardziej dostępne.

Zapraszamy serdecznie do Wrocławia. Więcej informacji poprzez stronę internetową

http://kursyswiadectwokwalifikacji.pl/

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.