Zawroty Glowy

by Minie
(Wrocław)

Od roku męczą mnie okresowe zawroty głowy(uczucie chwiania, odpływania),ale od 3 tygodni utrzymują się stale. Dodatkowym objawem jest słabość nóg.

Wykluczona już została cukrzyca, niski poziom potasu,choroby serca. Mam 26 lat, obecnie karmię piersią dziecko.Zawroty utrudniają mi normalne funkcjonowanie. Proszę o poradę

Odpowiedź
Na pewno konsultacja laryngologiczna pozwoliłaby chociaż wykluczyć przyczyny ze strony narządu słuchu i równowagi.

Niestety na podstawie samego opisu trudno coś konkretnego powiedzieć.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.