Zawracanie na egzaminie

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Zawracanie, oczywiście podczas egzaminu będą zawracania.
Zawracania mogą się odbywać w miejscach przeznaczonych do tego.
Oraz na skrzyżowaniach.
Przepisy dają nam pewna dowolność w zachowaniu się podczas tego zawracania.
Jednak na potrzeby szkolenia i żeby to było
jasne dla ludzi, którzy dopiero się uczą,
ja to traktuję w ten sposób, że zawracania możemy
dokonywać na wyznaczonych miejscach oraz na skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną i bez.
Jeżeli mamy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną- zawracamy na krótko.
Jeżeli bez sygnalizacji świetlnej- zawracamy na szeroko, na długo.
Jeżeli w miejscu przeznaczonym- dowolność.
I tutaj będziemy zawracać na pierwszym możliwym miejscu.
Poszukamy sobie lewego pasa.
Oczywiście tak, jak w przypadku zatrzymywania się,
egzaminator nie powie nam- tutaj, tylko- proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu.
Jedziemy, on nam daje pierwszeństwo..
Przepuszcza nas.
Widzimy, ze znaków pionowych wynika, że nie możemy tutaj zawracać.
Więc na skrzyżowaniu nie zawracamy.
I tutaj na wysokości Trans Budu jest miejsce
przeznaczone do zawracania i tu będziemy zawracali.
Podczas zawracania dużym pojazdem, należy pamiętać, zawracamy z lewego pasa.
I trzymamy się swojego pasa, żeby.. są tacy
kierowcy, którzy zjeżdżają troszeczkę na prawy pas.
A my nie możemy przekroczyć tej linii przerywanej.
Bo mamy jechać jednym pasem, nie dwoma.
I tutaj widzimy taki przesmyk, miejsce przeznaczone do zawracania.
I zrzucamy sobie jeden bieg w dół.
Można było nawet trójkę, nie uciekamy na prawy pas.
I kręcimy sobie spokojnie.
I jedziemy, jedziemy, oczywiście wybierając prawy pas.
Ponieważ nie jest to wyjątek.
Pojedziemy na wprost i tutaj znowu pada polecenie, proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu.
Czy na tym skrzyżowaniu.. jedziemy, jedziemy..
Czy na tym skrzyżowaniu możemy zawracać?
Nie.
Mamy nakaz jazdy na wprost z obydwu pasów,
z prawego pasa możemy skręcać w prawo.
Dopiero ruszamy wtedy, kiedy ruszy auto przed nami.
Żeby nie robić tego za wcześnie.
I gaz, gaz..piątka, żeby pokazać, że widzimy ograniczenie.
I następny bieg, mamy dociągnąć do 50 i teraz mamy ograniczenie do 40.
Jedziemy, jedziemy, śmiało, śmiało..
Spojrzenie w licznik, przyhamowanie, redukcja, bieg niżej.
Jedziemy 40.
Tu możemy zawracać?
Nie możemy.
I ograniczenie do 40 jest do tego skrzyżowania.
I gaz i następny bieg mimo, że będziemy zaraz hamować.
Egzaminatorowi pokazujemy, że widzę..
Na tym skrzyżowaniu będziemy mogli zawracać?
Nie.
Nie. Lewy pas jest tylko i wyłącznie do skrętu w lewo.
Więc jedziemy dalej, szukamy następnego skrzyżowania, gdzie będzie możliwość skrętu w lewo.
Teraz Pan rozumie, że jeżeli przejedziemy koło tej 40-tki
cały czas.. kulając się, że tak powiem..
tocząc się na 40-tu na godzinę, to nawet egzaminatorowi nic nie pokażemy.
A tak przyspieszając, zwalniając pokazujem, że widzę ograniczenie, umiem na
nie reagować, wiem do którego momentu ono obowiązuje
Nie wiem skąd ich znam..
Mamy przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
I następne skrzyżowanie, czy na najbliższym skrzyżowaniu będzie można zawracać?
Widzimy tutaj tablice po prawej stronie?
Nie.
Bo lewy pas jest tylko i wyłącznie do skrętu w lewo.
Po to, te tablice są wcześniej ustawione, żebyśmy mogli zaobserwować
w jaki sposób trzeba się ustawić, do którego manewru.
I tutaj jedziemy, widzi Pan już tablice?
Można? Czyli szukamy lewego pasa.
I zawracamy.
jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc będziemy zawracać..?
Na krótko, na ciasno.
Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną najczęściej znaki poziome na jezdni, narzucają nam sposób zawracania.
Byłem jakiś miesiąc temu w Krakowie, gdzie prowadziłem warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów.
I tam wszelkie miejsca do zawracania na drogach, gdzie
jest pas rozdzielczy mają malowane wyznaczone pasy.
Tak, że tam nie ma żadnej dowolności.
Wszystko narzucają nam znaki poziome.
I po zawróceniu który pas wybierzemy sobie?
Lewy.
Prawy, nie jest to wyjątek, prawy, prawy. Wyjątki wszystkie omówiliśmy.
I troszeczkę za ostro, bo zaliczyliśmy krawężnik.
Ale jesteśmy na etapie nauki i w dalszej części wyeliminujemy te błędy.

Skręt w lewo na skrzyżowaniach
Następna sprawa, skręcając w lewo lub w prawo, mając
do wyboru dwa pasy ruchu albo więcej.
Zawsze wybieramy prawy pas.
Jedziemy samochodem o dużych gabarytach, jedziemy wolniej, jedziemy nauką jazdy.
Żeby innych nie blokować, jedziemy sobie zawsze prawym pasem.
Dodatkowo, skręcając na prawy pas, jedziemy tyle, żeby Ci, którzy
jadą za nami mogli wjechać na lewy pas.
Czyli jedziemy dość szeroko.
Natomiast w strefie egzaminacyjnej są 4 wyjątki od tej zasady.
Jeden wyjątek to jest nasza wygoda.
I zaraz sobie to omówimy.
Pozostałe 3 przypadki są wymuszone przez znaki poziome na drodze.
Przejedziemy sobie przez te wszystkie miejsca i je omówimy.
I tutaj pada komenda, proszę na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcić w lewo.
Zajmiemy sobie lewy pas.
I tam za skrzyżowaniem będziemy mieli do wyboru dwa pasy.
Z tym, że ten prawy pas będzie się zaraz
kończył, to widać na znakach, które zaraz zobaczymy.
I teraz, żeby sobie nie utrudniać, jedziemy od razu na lewy pas.
Tu mamy linię przerywana jednostronnie przekraczalną, więc możemy sobie od razu ciąć.
Kręcić, kręcić..
i następny bieg, następny bieg i na lewy
pas, bo ten prawy pas się kończy.
Tutaj, żeby później nie dokładać sobie jeszcze jednego manewru i nie utrudniać życia.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.