Zawodowy kierowca kat. B a brak widzenia przestrzennego?

by Mirosław
(Lublin)

Witam.
Chcę aplikować na kierowcę zawodowego kat. B, ale nie posiadam widzenia obuocznego i do tego lewe oko- 0.25, prawe 1. Czy mam szanse na pozytywny wynik badań wstępnych.
Pozdrawiam.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.