Zapobieganie przed utrata prawka

by Konrad
(Babin)

Witam , mam pytanie trochę nietypowe aczkolwiek zdałem prawo jazdy , już jeżdżę, ale boje się że mogę kiedyś popełnić jakiś błąd i stracić go ;/ . kiedy można prawko stracić (podkreślam, ze jestem nie pijący)?

Odpowiedź
Można mieć tylko nadzieję, że Pana obawy dalej skłonią Pana do jazdy ściśle według przepisów ruchu drogowego i w ten sposób ryzyko utraty prawa jazdy stanie się minimalne.

Alkohol jest główną przyczyną utraty tego dokumentu, więc jeżeli Pan nie pije, to z tej strony nic nie grozi. Jeżeli chodzi Panu o jakiś inny problem zdrowotny, to proszę go sprecyzować w szerszym opisie, bo z samej treści pytania nic nie wynika, poza istnieniem tych obaw.

hmmm może zapytam inaczej : czy np za to ze ktoś we mnie uderzyl , lub stracilem panowanie bo np było ślisko iwpadłem do rowu itd , czy za cos takiego traci sie prawo badz dostaje pkt-y karne? czy dostaje sie je wtedy gdy ja ten wypadek spowoduje?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?