Zabranie prawa jazdy osobie jednoocznej

by Słonko
(Polska)

Brak widzenia stereoskopowego na kat B prawka

Brak widzenia stereoskopowego na kat B prawka

Zabranie prawa jazdy
Proszę pomóżcie mi. Jestem osoba jednooczną od dziecka. Prawo jazdy posiadam od 15 lat, ostatnie dostałam w kwietniu na 5 lat, lecz mój lekarz powiadomił wydział komunikacji o istnieniu przeciwwskazań.

Dostałam skierowanie na badania do medycyny pracy i badania u laryngologa i neurologa przeszłam pomyślnie lecz okulistycznych już nie.

A więc lekarz medycyny zadecydował o przeciwwskazaniach. Moja wada to jedno oko nic a drugie -2,75. Czy z tą wadą nie mogę prowadzić samochodu, chociaż przez te 15 lat nie spowodowałam żadnego wypadku?

Nie wiem czy mam się jeszcze odwoływać, bo jeżeli lekarze uważają ,że bez korekcji mam czytać 0.8 to przecież nie poradzę bez okularów.

Moja odpowiedź
Odwołanie zawsze daje cień szansy, że prawo jazdy nie zostanie zabrane. Badania odwoławcze w Instytucie Medycyny pracy są chyba bezpłatne. Trudno mi jednak powiedzieć, jaki będzie wynik końcowy badania odwoławczego, ale z opisu nie wygląda to zbyt ciekawie.

P.S.
Od 2010 roku w końcu weszło nowe rozporządzenie dotyczące badań kierowców, które złagodziło zasady orzekania osób jednoocznych na kategorię B.

Dopuszczalna ostrość wzroku 0,8 ma być osiągnięta w korekcji okularowej lub szkłami kontaktowymi. Niestety, osoby które utraciły prawko na podstawie starych przepisów, musiały zdawać ponownie egzamin teoretyczny i praktyczny, co wiązało się oczywiście z niemałym kosztem.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.