Zabrane prawo jazdy na 3 lata

by Patryk
(Słupsk )

Prawo jazdy zabrane za alkohol

Prawo jazdy zabrane za alkohol

Witam zabrali mi w 2017r prawo jazdy na 3 lata pod wpływem alkoholu. Dostałem skierowanie na psychotesty i badania lekarskie moje pytanie jest takie: czy po zrobieniu tych psychotestów i badań będę musiał jeszcze raz robić prawo jazdy?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.