Wyjazd z Word Wroclaw

by Darek
(Wrocław)

Poniżej prezentuję filmiki przedstawiające wyjazd/wjazd z Word Wrocław. W tej chwili na terenie Wordu są jakieś rozkopy i wykopy ziemne, więc wyjazd odbywa się przez parking.

Poprzez komentarze można opisać jakie problemy napotykają zdający egzamin praktyczny, szczególnie ci, którzy w jakiś sposób zlekceważyli znak Stop.

Ostatnio zaostrzono wymagania w stosunku do motocyklistów, których również zaczęto coraz częściej "uwalać" na wyjeździe.

Niestety Word żyje z egzaminów, a mała liczba zdających nie za bardzo pokrywa jego zapotrzebowania finansowe. Powtórkowy egzamin jest zawsze jakimś zastrzykiem dla tego budżetowego molocha.
Te filmiki są ważniejsze dla kandydatów na kierowców szkolących się w większości poza Wrocławiem.
Nie sądzę, aby szkoły jazdy w strefie egzaminacyjnej pomijały wizytę i szkolenie wyjazdu z Word-u.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to WORD Wrocław Zaproszenie .

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.