Wrodzona wada wzroku.

by Kamil
(Zawadzkie)

Witam.
Od urodzenia mam wadę wzroku. Od około 8 roku życia noszę soczewki kontaktowe. Za miesiąc kończę osiemnaście lat. Moim marzeniem jest posiadanie PJ kategorii A i B.
Medycyna pracy Wrocław
Początkowo na lewym oku nosiłem soczewkę o mocy -2,25, ale przez ostatnie 4 lata wzrok mi się pogorszył na tym oku do -4,5. W tych soczewkach widzę lewym okiem w moim odczuciu idealnie.
Moim problemem jest prawe oko. Aktualnie noszę soczewkę -10, ale ze względu na niedorozwój oka obraz jest rozmazany. Nie mam problemu z dostrzeżeniem obiektów i ich ruchu prawym okiem, ale widzę tylko 3 linijki na tablicy do badania wzroku

Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław

Nie zdarzyło mi się źle ocenić odległości, czy prędkości poruszających się pojazdów lewym okiem
Jestem świadomy, że ze względu na wadę wzroku mogę zapomnieć o kategorii A, ale liczę na B. Soczewki noszę cylindryczne. Jest to wartość -2,25.

Czy w takiej sytuacji będę kwalifikowany jako osoba jedno oczna? Pytam ponieważ chcę uniknąć wyrzucania pieniędzy w błoto, ponieważ w miejscowym ośrodku szkolenia badań są przeprowadzanie dopiero w połowie kursu. Gdybym nie został dopuszczony do egzaminu to stracę pieniądze.
Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedź
Raczej jest tutaj brak widzenia obuocznego i według obecnych przepisów prawnych kategoria prawka na motocykl nie wchodzi w grę.

Co do prawka na samochód nie powinno byc problemów. Warto ostateczną decyzję przedyskutować z lekarzem po wykonaiu badania. Jakąś opcją jest zaświadczenie od okulisty mającego doświadczenie w badaniu kierowców.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.