Word Wroclaw godziny otwarcia

by Jerry Springer
(Wroclaw)

Word Wrocław godziny otwarcia, dojazd i kiedy jest czynne biuro obsługi klienta ??

Word przy ulicy Ziębickiej 34/38 praktycznie czynny jest we wszystkie dni robocze poniedziałek - piątek w godz. od 7.30 - do 19.00. Te godziny otwarcia dotyczą Działu Obsługi Klienta.

Sekretariat WORD jest czynny w te same dni /poniedziałek piątek/ ale nieco krócej.
Rano zaczynają o 8.00 a kończą 16.00 - czyli typowe godziny biurowe.

Kilka ważniejszych telefonów kontaktowych

Sekretariat WORD /71/ 336-80-01
fax /71/ 798-99-71
Dział Obsługi Klienta /71/ 798-99-70
Dział Egzaminowania /71/ 774-67-76

Podstawowy kontakt pocztą elektroniczną
Sekretariat WORD sekretariat@word.wroc.pl
Dział Obsługi Klienta biuro@word.wroc.pl
Dział Szkoleń szkolenia@word.wroc.pl

Nr rachunku bankowego WORD we Wrocławiu:
BZ WBK S.A. 12 Oddział we Wrocławiu
85 1090 2486 0000 0001 0464 0464

Dojazd Do Strefy Egzaminacyjnej Word we Wrocławiu

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to WORD Wrocław Zaproszenie .

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.