Word Wroclaw dojazd

by Ada
(Wroclaw)

Word Wrocław dojazd
Word jest usytuowany na ulicy Ziębickiej 34/38 niedaleko stacji pogotowia ratunkowego.

Punktem orientacyjnym jest ulica Armii Krajowej i jadąc od skrzyżowania z ul. Bardzką w kierunku ulicy Krakowskiej na Brzeg Opolski/Opole, musimy skręcić w pierwszą ulicę w prawo.

Niedaleko na ul. Armii Krajowej znajdują się przystanki autobusowy Ziębicka oraz tramwajowy Nyska.

Dojeżdżają tam Autobusy linii: 125, 134, 145, 146.
oraz Tramwaje linii 8, 15, 22

Inny dojazd do Wordu jest od strony ulicy Gazowej poprzez Morwową i Ziębicką od strony ogródków działkowych. Ponieważ nie jeździ tam komunikacja miejska jest to możliwe tylko samochodem.

Również poprzez Morwową można dojechać z ulicy Bardzkiej, skręcając na skrzyżowaniu ze Świeradowską.

Rejon WORD można rozpoznać po olbrzymiej ilości E-Lek nauki jazdy.

Poniżej wideo przedstawiające dojazd do Word Wrocław na ulicy Ziębickiej 34 z ul. Wiśniowej poprzez Armii Krajowej. Film zrobiony w niedzielę, 16 maja 2010 roku więc warunki jazdy są całkiem znośne

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to WORD Wrocław Zaproszenie .

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.