WOMP a Kierowca chory na padaczke

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Panie doktorze, jak to w końcu jest z kierowcami chorymi na padaczkę?
Ostatnio zaniepokoiła mnie wypowiedź Pani doktor z WOMP.

Która stwierdza w swojej wypowiedzi, że po dostarczeniu zaświadczenia od neurologa do lekarza uprawnionego do badań lekarskich kierowców, lekarz stwierdza czasową lub trwałą niezdolność do kierowania pojazdami.

Niema ani słowa o tym, że lekarz orzeka zdolność do kierowani pojazdami, jeśli osoba taki nie ataków padaczki od co najmniej 24 m-c.

Czy zatem, osoba chora na padaczkę, która spełnia wymagania punktu 5 �8b.rozporządzenia ministra zdrowia z 15 kwietnia 2011 roku, i tak nie przejdzie badań na prawo jazdy w WOMP
(skierowana np. po zawiadomieniu przez np. lekarza rodzinnego, który wie, że taka osoba choruje na padaczkę, oraz dowiedział się ,że ubiega się/posiada prawo jazdy)?

Odpowiedź
@Trudno mi powiedzieć jakimi zasadami kieruje się ten konkretny WOMP przy orzekaniu chorych na padaczkę oraz jaki był dokładnie kontekst tej wypowiedzi.

Z doświadczenia wiem, że relacje prasy są często nieco inne niż wypowiedzi lekarzy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.