Widzenie jednooczne a jazda bez okularów kat. B

by Filip
(Poland)

Normy widzenia przestrzennego na kategorię B prawa jazdy

Normy widzenia przestrzennego na kategorię B prawa jazdy

Witam
Mój problem wygląda następująco: mam wadę wzroku na jednym oku, potrafię nim odczytać 4 rzędy z tablicy, natomiast drugie oko jest całkowicie zdrowe. Posiadam okulary lecz zakładam je jedynie przed komputerem.


Mają one na celu jedynie nie pogarszanie się wady. Generalnie zdecydowanie lepiej mi się patrzy bez okularów, bo na prawe oko wady nie mam.
Podczas gdy wyrabiałem zaświadczenie lekarskie do kierowania pojazdem lekarz wypisał mi na nim symbol 01.01 czyli jazda w okularach. Jaka jest Pańska opinia w tej sprawie i czy faktycznie są konieczne okulary w moim przypadku?
Jeśli nie, to czy przed wyrobieniem dokumentu prawa jazdy jest możliwość dostarczenia do urzędu ponownych badań, tym razem bez ograniczeń? Wyrobiłem już numer pkk z tymi badaniami.Moja odpowiedź
Jedyną możliwością korekcji tego błędu jest powtórne pójście do lekarza uprawnionego i uzyskanie orzeczenia bez tego wpisu z kodem ograniczeń.

W przypadku pójścia na egzamin bez okularów, ale z kodem 01.01 egzaminator WORD ma obowiązek przerwać egzamin. Oznacza to dodatkowy koszt następnym razem.

Nie wypowiadam się, czy te okulary są potrzebne, czy nie, ponieważ takie opinie wydaje się po bezpośrednim badaniu lekarskim.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.