Waznosc prawa jazdy na nowych zasadach

by Andrzej
(Kraków)

Od Medycyna pracy Wrocław
Witam
Prosiłbym o poradę w zakresie ważności prawa jazdy wydanego na nowych zasadach po ukończeniu szkolenia okresowego.

Urodziłem się 18.12.1951.
Szkolenie ukończyłem 29.08.2010 uzyskując świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Orzeczenie psychologiczne z terminem następnego badania 12.09.2015.

Zaświadczenie lekarskie z terminem następnego badania 06.09.2015.
Moje pytanie czy wydział praw jazdy wydając mi nowy dokument może interpretować przepisy ustawy w taki sposób :

- ponieważ do ukończenia 60 roku życia pozostało mi 1 rok a po 60 roku życia ważność badań jest na 30 miesięcy więc nie uzyskam zgodnie z ustawą terminu prawa jazdy na 5 lat tylko na 3.5 roku.

W/g mnie nie mają prawa ograniczać mi ważności prawa jazdy.
Tak jest w krakowskim wydziale komunikacji.
Bardzo proszę o ocenę prawidłowości postępowania urzędników.Czy mają podstawę prawną do takiej interpretacji ustawy.

Moja odpowiedź
Jest to typowa nadgorliwość urzędnicza i jakaś dziwna interpretacja ustawy o transporcie drogowym, gdzie jest wszystko raczej jasno napisane.

Aczkolwiek z tego wychodzi, że dla niektórych nie jest to zbyt precyzyjne.

Zdecydowanie odwołałbym się lub przynajmniej wysłał jakieś pismo do urzędu z powiadomieniem ministerstwa infrastruktury.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wymiana prawa jazdy zawodowego.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.