Waznosc badan okulistycznych.

by Anna
(AUGUSTÓW)

Obowiązek zbadania wzroku przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

Obowiązek zbadania wzroku przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

Robiłam badania okulistyczne 26 lutego 15 roku.od tamtej pory nie zrobiłam dalszych badan u lekarza medycyny pracy. Badania są mi potrzebne, bo chce zacząć kurs prawa jazdy kat b. Pytanie brzmi, czy badania okulistyczne są nadal ważne, czy muszę je powtórzyć nim zgłoszę się do dalszych badań?

Moja odpowiedź
@Zabrałbym te badania i pokazał lekarzowi uprawnionemu do badań kierowców. Jeżeli będzie chciał nowej konsultacji okulistycznej, to trzeba będzie ją wykonać. Są jednak spore szanse, że oprze się na "starej", jeżeli w jego badaniu nie będzie widać jakiejś progresji wady wzroku.

Uwaga
Lekarz specjalista chorób oczu (okulista) nie jest równoznaczny z lekarzem uprawnionym do badań kierowców. Jak chcesz dowiedzieć się o tym więcej, to obejrzyj filmik, który kiedyś nakręciłem:
Inna sytuacja, dotycząca kierowcy zawodowego, który wcześniej się zbadał u okulisty i chce uznania tego zaświadczenia do badania pół roku później:

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.