Wada wzroku Uprawnienia na wozki

by Mateusz
(Wrocław)

Poziomy wymagań narządu wzroku dla operatorów

Poziomy wymagań narządu wzroku dla operatorów

Wada wzroku a uprawnienia na wózki widłowe?

Witam bardzo serdecznie. Chce zrobić u Państwa badania na operatora wózka widłowego, lecz mam dużą wadę wzroku: około -8 dioptrii. Nie jestem zamożną osoba, więc bardzo proszę o odpowiedź, czy przy tak dużej wadzie wzroku mam szanse przejść te badania pozytywnie.

Bardzo proszę o odpowiedź, gdyż 210 zł drogą nie chodzi i szkoda mi płacić, skoro i tak być może nie mam szans. Z wyrazami szacunku. Mateusz

Moja odpowiedź
Przy tak dużej wadzie wzroku raczej nie przejdzie Pan przez badania psychologiczne. Odradzam zawód operatora wózka widłowego.

Wymaga on pełnej sprawności psychofizycznej, a kurs na uprawnienia na wózki widłowe wymaga prawidłowego widzenia obuocznego, co jest mało prawdopodobne przy wadzie wzroku - 8 dioptrii.

Wzrok musi spełniać tzw pierwszy poziom wymagań.
Umieściłem go na obrazku na samej górze tego artykułu.

Radziłbym zrobić najpierw badania psychotechniczne i od nich uzależnić swoją decyzję co wizyty lekarskiej oraz do starania się o uprawnienia operatora.
Widzenie przestrzenne operatorów
Warto by również wziąć pod uwagę progresję tej wady wzroku. Nawet jak dzisiaj teoretycznie warunki na operatora są spełnione, to jeżeli ta krótkowzroczność się pogorszy, to za parę lat może być problem z przejściem badań okresowych.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.