Wada wzroku a kategoria D

by Pawel Kaminski
(Wroclaw)

Ostrość wzroku na kategorię C prawa jazdy

Ostrość wzroku na kategorię C prawa jazdy

Witam

Mamy raczej proste pytanie. Posiadam prawo jazdy kat B na okres 5 lat, odnawiane okresowo 3 krotnie (15lat). Powód jest oczywisty -9 dioptrii. Oczywiście większość lekarzy w panice robi komplet badan i te as ok (zmierzchowe, olśnieniowe, pole widzenia itd).

Pytanie jednak, czy w wypadku kat C/D istnieje jakieś formalne ograniczenie dioptrii, czy też w tych wypadkach również jest kwestia OCENY CAŁOŚCIOWEJ i liczy się wzrok po korekcji.

Moja odpowiedź
Formalnie według obecnych przepisów nie powinien Pan być dopuszczony do tej kategorii prawka czyli C lub D.

Maksymalna ilość dioptrii według ostatniego rozporządzenia ministra zdrowia, to +-8 Dpsh. Trzeba też mieć właściwą ostrość wzroku w tej korekcji szkłami kontaktowymi lub okularami.
Minimalne kryteria wzroku
Trzeba też wziąć pod uwagę pogarszanie się ostrości wzroku z wiekiem, dlatego raczej odradzam zawód kierowcy osobom z granicznymi wartościami różnych parametrów narządu wzroku.

Niestety znam kilka osób, które jakimś cudem załatwiły sobie prawo jazdy, które straciły po kilku latach, podczas przymusowych badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy /np za jazdę po alkoholu czy uczestniczenie w wypadku drogowym/.

Oznacza to utratę wykonywania prawa wykonywania zawodu, praktycznie dożywotnią.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?