Wada wzroku 8 dioptrii a praca motorniczego

by Kamil
(Dolnośląskie)

Czy wada -8 dioptrii, która podlega korekcji jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy motorniczego?

Bardzo proszę o odpowiedź, gdyż nie wiem, czy muszę się poddać zabiegowi laserowej korekcji?

Od 16 lis 2012 Kurs na motorniczego tramwaju

Moja odpowiedź
  • Jest to spora wada wzroku, która może powodować problemy z prawidłowym widzeniem obuocznym
  • Radziłbym sprawę skonsultować z lekarzem okulistą, który będzie przeprowadzał ten zabieg.


Trudno też powiedzieć, jaki będzie stan narządu wzroku po tym zabiegu /chodzi szczególnie wrażliwość na olśnienie oraz widzenie zmierzchowe, nie mówiąc o wspomnianym widzeniu obuocznym/.
Od 16 lis 2012 Kurs na motorniczego tramwaju

Tak więc ostatecznej oceny będzie można dopiero dokonać po wykonanym zabiegu.

Wymagania dla motorniczych są identyczne jak kierowców zawodowych.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na motorniczego tramwaju.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.