Wada wzroku -4,5 i -4,0

by tom

Witam, czy mając wadę wzroku oko lewe -4,5, prawe -4,0 jestem w stanie przejść psychotesty dla kierowcy kat C?

Dodam że prawo jazdy kat c uzyskałem bezterminowo, ponieważ wada , poprzez okulary jest w pełni skorygowana, a jeśli nie przejdę, to będę miał jakieś problemy z prawkiem?

Czy będą mogli mi odebrać?

Odpowiedź
@Jeżeli przy ocenie zdolności przed kursem na prawko był Pan prawidłowo przebadany, to nie powinno być problemów.

Zachodzi jednak obawa, że ostrość wzroku, a tym samym widzenie obuoczne się pogorszyło i warto sprawdzić się wcześniej u lekarza okulisty, czy nie występuje taki problem.

Oczywiście negatywny wynik psychotestów może być podstawą do wszczęcia procedury przez Starostę, skierowania na badania do WOMP i ewentualnego odebrania/lub nie prawa jazdy

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.