Wada wzroku + 2,5 i +3 oczoplas

by Marti
(gdzieś w Polsce)

Zasady oceny równowagi i oczopląsu

Zasady oceny równowagi i oczopląsu

Mam wadę wzroku +2,5 i +3. Nie wiem czy miałbym jakieś szanse na prawo jazdy?? Mam też niewielki oczopląs..

Moja odpowiedź
Jeżeli lekarz będzie na tyle sumienny, że wykryje ten oczopląs, to może być mały problem.
Na Pana miejscu poszedłbym do lekarza uprawnionego przed kursem i po prostu się przebadał.

Jak Pan nie spróbuje, to raczej się Pan nie dowie.

Za mało danych z tego opisu, aby udzielić jakiejś wiążącej odpowiedzi.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.