Ustawa o Transporcie Drogowym 2010

by Dariusz
(Wrocław Żernicka 215)

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o transporcie drogowym

Prawo jazdy na autobus i kwalifikacja wstępna przyśpieszona według nowych zasad ustawy o transporcie!!

Wśród 16 innych ustaw uchwalonych na 58 posiedzeniu Sejmu znalazła się Ustawa o Transporcie Drogowym 2010.
Zgodnie z regulaminem jej tekst został przekazany do Senatu, można się więc spodziewać, że wejdzie w życie gdzieś na przełomie 2010/2011 roku.Przy jakimś cudzie legislacyjnym może wcześniej w połowie 2010 r.

Jeżeli chodzi o sprawy szkoleniowe, to w końcu wprowadza się kwalifikację wstępną przyśpieszoną, powszechną w innych krajach Unii Europejskiej.

W ramach tej kwalifikacji przyśpieszonej kurs będzie trwał tylko 140 godzin. Związane to będzie jednak z podniesieniem wieku kierowcy zawodowego o 3 lata.

Np.

Kierowca z kat C/C+E po ukończeniu kwalifikacji wstępnej może prowadzić zawodowo ciężarówkę w wieku 18 lat
Po ukończeniu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej ten sam kierowca kat C/C+E musi mieć 21 latPodobnie kierowcy autobusów z kategorią D

21 lat dla kwalifikacji wstępnej
23 lata dla kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Pierwsze badania lekarskie i psychologiczne /lekarz+psychotesty/ będzie wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, które potwierdza otrzymanie kwalifikacji.


Nie bardzo rozumiem czy ma to być przed

rozpoczęciem kursu na kwalifikację wstępną,
czy po zakończeniu kursu ?
Robienie przed kursem oznacza krótszy termin ważności /o czas trwania kursu/


Następne co 5 lat do 60 roku życia, w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, ale przed uzyskaniem świadectwa kwalifikacji.

Daje się dotychczasowym ośrodkom szkolenia czas do 31 grudnia 2012 roku na spełnienie wymagań sprzętowych oraz toru jazdy w warunkach specjalnych. Mówi o tym art 5 nowelizowanej ustawy.


Jak zwykle oznacza to, że sumienni dostali po tyłku i zainwestowali nieco przedwcześnie!! Dotyczy to szczególnie zakupionych symulatorów lub specjalnie przystosowanych autobusów, które do niczego innego nie można wykorzystać.


Wnioski końcowe
W najlepszym razie ośrodki mają 2 lata spokoju z dostosowywaniem się do przepisów unijnych.

Szkolenia kwalifikacji wstępnej na razie trwają po staremu, więc jeżeli ktoś chce zostać kierowcą zawodowym, to lepiej od razu skorzystać z kursów dofinansowanych przez Unię Europejską.


Podobny artykuł na ten temat:
Ustawa o Transporcie Drogowym 2010

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy aktualności - News.

Zmiana ustawy o transporcie drogowym Dz.U. Nr 43 z 2010

by Dariusz
(Polska)

Zmiana ustawy o transporcie drogowym

Zmiana ustawy o transporcie drogowym

Prawo jazdy kat C i kwalifikacja wstępna przyśpieszona!!
Ku mojemu zaskoczeniu Zmiana ustawy o transporcie drogowym Dz.U Nr 43 z 2010 została szybko podpisana przez prezydenta.

Od 3 kwietnia 2010 roku stanie się obowiązującym prawem.

W zasadzie najważniejszą zmianą jest wprowadzenie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, skracającej szkolenie kierowców zawodowych do 140 godzin.

Skorzystają na tym nowi kierowcy starsi wiekiem :

Powyżej 21 lat na kategorie C, C+E oraz
mający ukończone 23 lata i posiadający kategorię D, D+E prawka /autobusy/


Ośrodek szkolący może nie mieć Placu do jazdy specjalnej, pod warunkiem posiadania symulatora nauki jazdy w warunkach specjalnych lub zawarcia umowy na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy.

Stawia to w lepszej sytuacji ośrodki posiadające taką infrastrukturę
i prawdopodobnie umowy nie będą zbyt korzystne, dla chcących prowadzić tylko szkolenie okresowe./Np kaucja za minimalną ilość szkolonych na kwalifikację wstępną/.


Jako akty wykonawcze mają się ukazać rozporządzenia dotyczące:

wymagań technicznych dla symulatorów
oraz w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.


Dla chcących poczytać ustawę na serwisie LEX, wystarczy tylko kliknięcie w link poniżej.
Zmiana ustawy o transporcie drogowym Dz.U. Nr 43 z 2010

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy aktualności - News.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.