Uprawnienia na przewoz rzeczy

by Miro
(Wrocław)

Uprawnienia na przewóz rzeczy i osób

Uprawnienia na przewóz rzeczy i osób

Stare Uprawnienia na przewóz rzeczy są zastępowane przez szkolenia okresowe.

System staje się coraz bardziej szczelny, bo po ukończeniu nowego kursu następuje wymiana prawa jazdy kierowcy zawodowego. Przedtem oparte było to na oświadczeniach przewoźnika/lub kierowcy więc system był nadużywany do poświadczania nieprawdy.

Bardzo często próbowano załatwić badania lekarskie czy psychologiczne wsteczne. Miało to najczęściej miejsce po wypadkach lub innych zdarzeniach drogowych oraz kontroli ITD w takich przypadkach.

  • Obecnie uprawnieniem na przewóz rzeczy jest kod 95 w prawie jazdy.
  • Jest on jednolity w całej zjednoczonej Europie/EU.


Nie jest prawdą, że nie obowiązuje w Anglii, Irlandii czy innych krajach Unii.

Wymiana praw jazdy zawodowych skończy się w 2013/2014 roku.
W chwili obecnej sytuacja na rynku nowych uprawnień na przewóz rzeczy jest tragiczna. Kierowców ciężarówek nie stać na kursy, a powrót wielu rodaków z zagranicy spowodował obniżkę płac.

Trzeba być naprawdę pasjonatem zawodu kierowcy, aby władować 10 tys złoty w kursy, trwające pół roku, a potem mieć problemy ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.

W pewien sposób sprawę rozwiązują szkolenia unijne kierowców ze znacznym dofinansowaniem /do 80%. W dalszym ciągu trwa to bardzo długo i nabycie uprawnień może zabrać parę miesięcy.

Dla tych, co mimo wszystko wybrali ten trudny zawód mogę polecić kilka ośrodków szkolenia we Wrocławiu, Krakowie oraz innych miastach Polski.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na przewóz rzeczy.

Swiadectwo kwalifikacji za darmo Wroclaw

by Darek
(Wrocław i Dolnośląskie)

Kwalifikacja wstępna i przebieg szkolenia

Kwalifikacja wstępna i przebieg szkolenia

Świadectwo kwalifikacji kierowcy za darmo z dofinansowaniem unijnym do 80 % we Wrocławiu.

Firma Kursant wygrała przetarg na województwo dolnośląskie, dofinansowania kursu kwalifikacji wstępnej aż do 80 %

Szkolenie będzie trwało od stycznia do września 2010 roku i zakończy się egzaminem państwowym, po którym nabiera się uprawnień do zawodowego kierowania pojazdów.

Zajęcia na kursie będą odbywały się w soboty, tak aby jak najbardziej dostosować się do czasu wolnego kursantów.

Projekt unijny Euro-kierowca obejmuje zarówno kierowców ciężarówek jak i autobusów, którzy uzyskali prawko kategorii D lub C w ostatnim czasie, a nie mają 6500 zł na zapłacenie za taki kurs.

Co ciekawe, w trakcie szkoleń kwalifikacji wstępnej uczestnicy otrzymają za darmo materiały szkoleniowe i wyżywienie.

Największe szanse na te darmowe kursy mają kierowcy oddelegowani przez swoich przewoźników/pracodawców. W przypadku szkolenia w Kursancie niezbędne jest również zamieszkanie w woj. dolnośląskim lub Wrocławiu.

Świadectwo kwalifikacji dotyczy głównie mikro i małych firm transportowych. Szkoła Kursant zapewnia bezpłatne badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych do kursu.

Kursy te są już od dawna oczekiwane, ponieważ wielu kierowców po otrzymaniu prawa jazdy na autobus nie było stać na kwalifikację wstępną.

Oto link do szkoły Kursant -
Kwalifikacja Wstępna prawie za darmo!! Wrocław

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na przewóz rzeczy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.