Umowa z lekarzem medycyny pracy

by Witek
(Wrocław)

Zasady umowy Pracodawcy z medycyną pracy.

Zasady umowy Pracodawcy z medycyną pracy.

Jak zawrzeć Umowę z lekarzem medycyny pracy we Wrocławiu na badania profilaktyczne pracowników.
Dzień dobry
Jesteśmy firmą handlową zatrudniająca kilkuset pracowników.

W związku z tym, na podstawie art. 237.12 i 237.13 Kodeksu pracy, jesteśmy zobligowani do utworzenia komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z tymi przepisami komisja powinna odbywać posiedzenia raz na kwartał i w gronie tej komisji powinien uczestniczyć lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Czy świadczycie Państwo takie usługi?

Mam na myśli nie tylko podpisanie umowy na profilaktyczną opiekę zdrowotną, ale także na uczestnictwo w komisji bhp. Jeśli tak, to jak można by to organizacyjnie przeprowadzić oraz ile by taka usługa kosztowała.Chcielibyśmy, aby pierwsze zebranie komisji odbyło się grudniu lub styczniu.
Dodam, że siedziba naszej firmy znajduje się we Wrocławiu przy ulicy , natomiast sklepy rozmieszczone są w całej Polsce.

W każdym mieście, gdzie mamy pracowników, mamy już zawarte umowy z lekarzami medycyny pracy i tam wykonujemy badania wstępne i okresowe. Zajmujemy się głównie sprzedażą prasy, książek i wyrobów tytoniowych. W każdym sklepie zatrudnionych jest kilkoro pracowników.

Pozdrawiam i czekam na odpowiedź

Moja odpowiedź

Moje zasady i wzór umowy mam opisane na stronie
Umowa z lekarzem medycyny pracy

Dokładna cena zależy od rodzaju obowiązków w tej komisji BHP oraz faktycznie włożonego czasu pracy.
http://www.lekarzpracy.pl/umowa-z-medycyna-pracy
Dokładna cena zależy od rodzaju obowiązków w tej komisji BHP oraz faktycznie włożonego czasu pracy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.