Udar mózgu a prawo jazdy zawodowe

by Anonim
(Poland)

Zasady oceny schorzeń neurologicznych kierowców zawodowych

Zasady oceny schorzeń neurologicznych kierowców zawodowych

Witam! Jestem 3 m-ce po udarze. Dzięki bardzo szybkiej pomocy nie mam deficytów neurologicznych. Czuję się bardzo dobrze. Do chwili incydentu jeździłem w/g kat CE . Czy jest szansa powrotu do zawodu, czy incydent przekreśla jazdę jako kierowca zawodowy góry dziękuję za odpowiedź.


Moja odpowiedź
Sprawy są oceniane indywidualnie przez lekarza neurologa i on jest władny do wstępnej oceny istnienia lub nie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Udałbym się do niego na konsultację i poprosił o pisemną opinię dotyczącą swojego przypadku, którą później okazałbym lekarzowi uprawnionemu do badań kierowców w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Lekarz uprawniony do badań kierowców może podjąć inną decyzję /w przypadku pozytywnej konsultacji neurologicznej/ i nie jest do końca związany opinią neurologa.

Tym nie mniej teoretycznie możliwość powrotu do pracy istnieje.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.