Typowe wyludzanie forsy

by Helga Crauze
(Dortmund)

Typowe wyłudzanie forsy. Odnoszę wrażenie , że niektórych osobników zatrudnia się tylko za to że oblewają i nabijają kasę. Niektórzy są przyzwoici ale są tacy co za sam wygląd i odzywki powinni dostać parę latek.

Taki jeden mały wyglądający jak ubek z lat 50-tych w skórzanym płaszczu potrafi w bezczelny sposób podkładać świnie.

Doszłam ,że nie tylko mnie tym załatwił i że chamstwo pana P. znane jest nie tylko we wrocku

Comments for Typowe wyludzanie forsy

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 19, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Uwaga na małego!
by: Anonymous

Potwierdzam! Trzeba unikać tego małego, bo zachowuje się jak maszynka do robienia pieniędzy! Jeśli został Ci przydzielony, to marne szanse, że zdasz...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opinie na temat Egzaminatorów.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.